10 เหตุผลที่หลายองค์กรเลือกใช้ Microsoft Power BI

ข้อมูลที่ได้จากธุรกรรมขององค์กร ปริมาณข้อมูลจากเว็บไซต์และโซเชียล รวมถึงการสตรีมข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เป็นเรื่องที่ยากและสิ้นเปลืองทรัพยากร

Continue Reading 10 เหตุผลที่หลายองค์กรเลือกใช้ Microsoft Power BI
Why Jet report suitable with ERP system
jet report

Why Jet report suitable with ERP system

Jet Report ระบบนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานระบบ ERP อย่าง Microsoft Dynamics ด้วย

Continue Reading Why Jet report suitable with ERP system
Power BI คืออะไร
power bi

Power BI คืออะไร

power bi คือ ชุดของเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) และยังช่วยในการสร้างรายงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล

Continue Reading Power BI คืออะไร