การเชื่อมฐานข้อมูลด้วย Power BI
การเชื่อมฐานข้อมูลด้วย Power BI
  • Post author:
  • Post category:Power BI

Digital business เป็นการดำเนินธุรกิจที่อาศัยข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งจะต้องมีความถูกต้องและทันเหตุการณ์อยู่เสมอเพราะข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา แต่การนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน (multiple data sources) มาประมวลผลร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายและจำเป็นต้องใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อช่วยลดเวลาในการดำเนินการ

Power BI เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล (Reporting and analytics) ที่ให้เลือกติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบ desktop และ online สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Excel, SQL Server, Azure, JSON โดยนำมาประมวลผลและแสดงผลตามมุมมองที่ผู้บริหารต้องการ (Management Information Dashboard: MID) ได้อย่างรวดเร็ว

multiple data sources

ภาพประกอบ 1: หน้าจอแสดงประเภทของฐานข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่รองรับการเชื่อมต่อด้วย Power BI

Power BI เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานสูงและสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งฐานข้อมูลแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์อีอาร์พี Microsoft Dynamics 365 Business Central

ตัวอย่างการนำ Power BI  ไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ Business Central

multiple data sources

ภาพประกอบ 2: ระบุชื่อ server/ database ที่ต้องการเชื่อมต่อ

  • ระบุชื่อของ server/ database ที่ต้องการเชื่อมต่อ
  • เลือกการสร้าง data model โดยเลือกเป็น import หรือ direct query โดยแต่ละทางเลือกจะมีรูปแบบการนำเข้าข้อมูลที่แตกต่างกัน

multiple data sources

ภาพประกอบ 3: การแสดง table ที่อยู่ในฐานข้อมูล

  • เมื่อ Power BI เชื่อมต่อกับ SQL Server สำเร็จแล้ว จะแสดงข้อมูลรายชื่อตาราง (table) ทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล (database) ทางหน้าจอด้านซ้ายมือ โดยเราสามารถเลือกเฉพาะตารางที่เราสนใจ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรายงานได้

multiple data sources

(ภาพประกอบ 4: แสดงรายละเอียดของโครงสร้างตารางข้อมูล)

  • หากข้อมูลที่ได้ไม่ตรงตามความต้องการในการนำไปใช้สร้างรายงาน เราสามารถแก้ไขได้เอง
    โดยไปที่เมนู Home > Transform data เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตารางข้อมูลตามความต้องการ
    เช่น เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ หรือเปลี่ยนประเภทการแสดงข้อมูล โดยไม่ต้องพึ่งพาความรู้ทางเทคนิคมากนัก

ภาพประกอบ 5: การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆ (multiple data sources)

จะเห็นว่าการเชื่อมฐานข้อมูลด้วย Power BI สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งหากข้อมูลที่นำมาใช้สร้างรายงานมีความสมบูรณ์อยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแปลงข้อมูลก่อนแต่อย่างใด (data transformation)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ AMCO