เปรียบเทียบการใช้งาน Power BI แต่ละเวอร์ชัน

เปรียบเทียบการใช้งาน Power BI ระหว่าง Power BI – Desktop, Pro, Premium ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วควรจะเลือกใช้เวอร์ชันที่เหมาะสมอย่างไร

Continue Reading เปรียบเทียบการใช้งาน Power BI แต่ละเวอร์ชัน