You are currently viewing 10 เหตุผลที่หลายองค์กรเลือกใช้ Microsoft Power BI
10 เหตุผลที่หลายองค์กรเลือกใช้ Microsoft Power BI

เมื่อองค์กรเต็มไปด้วยข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากธุรกรรมขององค์กร ปริมาณข้อมูลจากเว็บไซต์และโซเชียล รวมถึงการสตรีมข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เป็นเรื่องที่ยากและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยเฉพาะแรงงานคนเนื่องจากเราต้องแยกประเภท จัดเรียงข้อมูล ออกแบบการนำเสนอด้วยตัวเองทุกขั้นตอน การเปลี่ยนข้อมูลดิบจำนวนมหาศาลนี้ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนและให้ความสำคัญอย่างมาก
Power BI เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจ (business intelligence) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์สู่การตัดสินใจได้ดีขึ้น

ทำไมองค์กรจำนวนมากจึงใช้ Power BI เพื่อเปลี่ยนข้อมูลปริมาณมหาศาลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง

Seamless user access ฟีเจอร์และเมนูใช้งานง่ายมีมุมมองที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกคุ้นเคย ผสานรวมกับ Microsoft 365 เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

Connect to data anywhere เข้าถึงและเชื่อมต่อข้อมูลได้ทุกที่ สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ตลอดเวลาเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็จ

Work faster and spend less เมื่อใช้ Power BI และ Azure Synapse Analytics คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง

Go from insight to action จากการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติด้วยชุดเครื่องมือใน Power Platform จะช่วยเสริมให้การแชร์หรือส่งออกข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น

Keep data secure and extend governance มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวด์ที่ทันสมัยที่จาก Microsoft cloud application

Find answers faster ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี Azure Machine Learning 

Make decisions on the go ดูความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกที่ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ผ่าน Power BI Mobile

Lean on cloud maturity เชื่อมต่อกับข้อมูลขององค์กรและแชร์รายงานได้โดยตรงผ่านระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง

Innovation through user feedback มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

Create a data-driven culture การใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนอกจากช่วยผลักดันให้องค์กรไปสู่เป้าหมายแล้ว ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดคือการได้รับเวลาที่มีค่ากลับคืนมา