Power BI

อาวุธเสริมเพื่อปรับกลยุทธ์และสร้างจุดเปลี่ยนในการเติบโต ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลให้ทะยานสู่เป้าหมายด้วยข้อมูล (Data-driven Transformation)

ทำไมต้องใช้ Power BI

Real-time Analytics

จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของคุณตอนนี้ Power BI มีการเข้าถึงการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณพร้อมที่จะตัดสินใจได้ทันเวลา 

Reporting, Dashboard, and Drill-down

เปลี่ยนจากข้อมูล เป็นข้อมูลเชิงลึกและเจาะลึกด้วย Power BI การสร้างรายงานที่แสนจะง่ายดาย พร้อมทั้งมีการกรองข้อมูลที่ดี เหมาะแก่การดูรายงานในส่วนที่ต้องการ

Easy to Connect

ไม่ว่าจะเป็น SQL, Excel, Web, Json และอื่นๆ อีกมากมาย การสร้างแบบจำลองข้อมูลและรายงาน โดยควบคุมผ่าน Power BI ได้อย่างง่ายดาย และยังช่วยในการวิเคราะห์ เผยแพร่ และแบ่งปันข้อมูลธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบใหม่

Automatics Updates

เมื่อรายงานมีการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเข้าระบบเพื่อไปรีเฟส ข้อมูลอีกต่อไป Power BI มีระบบการรีเฟสข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก ในการวิเคราะห์รายงาน

การเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

การเชื่อมต่อข้อมูล เช่น SQL Server, Excel, Azure และอื่นๆ อีกมากมาย Power BI รับรองการเชื่อมต่อกับข้อมูลเหล่านี้ เพื่อสร้างรายงานที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

power-bi
power bi

แบบจำลองและความสัมพันธ์ของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย Power BI สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูล ในแต่ละชุดเพื่อให้ สร้างรายงานที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้

ตารางแสดงตัวอย่างข้อมูล

ตัวอย่างการแสดงข้อมูล จากการเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน และยังปรับแต่งข้อมูลได้ตามแบบที่คุณต้องการ

ตัวอย่างการใช้งานบนแท็บเล็ต มือถือ และพีชี

Latest Posts

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษา