เปรียบเทียบการใช้งาน Power BI แต่ละเวอร์ชัน

เปรียบเทียบการใช้งาน Power BI ระหว่าง Power BI – Desktop, Pro, Premium ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วควรจะเลือกใช้เวอร์ชันที่เหมาะสมอย่างไร

Continue Reading เปรียบเทียบการใช้งาน Power BI แต่ละเวอร์ชัน

การเชื่อมฐานข้อมูลด้วย Power BI

Power BI เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในการสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล (Reporting and analytics) ที่ให้เลือกติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบ desktop

Continue Reading การเชื่อมฐานข้อมูลด้วย Power BI
Why Jet report suitable with ERP system
jet report

Why Jet report suitable with ERP system

Jet Report ระบบนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานระบบ ERP อย่าง Microsoft Dynamics ด้วย

Continue Reading Why Jet report suitable with ERP system