Power BI คืออะไร
power bi

Power BI คืออะไร

power bi คือ ชุดของเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Analytics Tool) และยังช่วยในการสร้างรายงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล

Continue Reading Power BI คืออะไร

Why we need insight ?

Insight ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจดำเนินควบคู่ไปกับนวัตกรรมและระบบสารสนเทศต่างๆ หลายองค์กรพยายามค้นหาวิธีที่เข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน

Continue Reading Why we need insight ?